Zarząd PtOZŻ powołał Komisję Szkolenia w składzie:

 

Przewodniczący: Adam Mołek

(obecnie nie pełni funkcji, złożył rezygnację w dniu 07.06.2018r.)

 

Z-ca przewodniczącego: Jerzy Gluźniewicz

Członek Komisji: Ryszard Wyka

Sekretarz: Medard Gillner