Witaj na naszej stronie

Nasz związek skupia wokół siebie ludzi, którzy amatorsko i zawodowo zajmują się żeglarstwem. Jeśli chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem, lub pogłębić wiedzę i umiejętności to chętnie służymy pomocą. Zadzwoń lub napisz do nas.

 

Żeglarstwo komercyjne - zmiany w prawie.

Skok na kasę czy konieczność?.

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania.

 

Rozporządzenie określa:

1) wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”, oraz warunki ich uzyskiwania;
2) tryb oraz szczegółowe kryteria uznawania ośrodków szkolących załogi jachtów komercyjnych oraz sposób prowadzenia audytów tych ośrodków;
3) ramowe programy szkoleń i przeszkoleń;
4) wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry;
5) wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych;
6) wzory dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg jachtów komercyjnych i sposób ewidencji tych dokumentów;
7) wzory dokumentów stosowanych podczas prowadzenia audytów ośrodków szkolących załogi jachtów komercyjnych.

 

Do tej pory pory do żeglowania na jachtach komercyjnych wystarczały zwykłe patenty żeglarskie. 7 marca ukazał się jednak dziennik ustaw w którym znalazły się nowe przepisy dotyczące żeglarstwa komercyjnego. Przepisy te wchodzą w życie już 8 czerwca. W rozporządzeniu wprowadzono konieczność uzyskania nowych uprawnień – marynarza jachtowego, oficera wachtowego do 3000 GT, kapitana jachtu do 200 GT, kapitana jachtu do 500 GT i kapitana jachtu do 3000 GT a także stanowisk maszynowych motorzysty jachtowego, oficera mechanika wachtowego oraz starszych oficerów mechaników.

 

Kwalifikacje żeglarskie członków załóg jachtów komercyjnych


§ 9. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi w dziale pokładowym dla członków załóg jachtów komercyjnych są:
1) świadectwo marynarza jachtowego – poziom pomocniczy;
2) dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek – poziom zarządzania – ograniczony;
3) dyplom jachtowego oficera wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek – poziom operacyjny;
4) dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – poziom zarządzania;
5) dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek – poziom zarządzania.
2. Dokumentami kwalifikacyjnymi w dziale maszynowym dla członków załóg jachtów komercyjnych są:
1) świadectwo motorzysty jachtowego – poziom pomocniczy;
2) dyplom oficera mechanika wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn
głównych do 9000 kW – poziom operacyjny;
3) dyplom starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych
do 1500 kW – poziom zarządzania;
4) dyplom starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych
do 3000 kW – poziom zarządzania;
5) dyplom starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych
do 9000 kW – poziom zarządzania.

 

Pełna treść rozporządzenia.