Turystyka śródlądowa

 

 Komisja Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ   http://srodladzie.pya.org.pl 

Prowadzi:

 

Prowadził: Czesław Golanowski do 30.03.2014 http://www.golanowski.pl/bogdan                                                    

 Aktualności                                          

16.04.2013 Nowe rozporządzenie podpisano 09.04.2013 a opublikowano 16.04.2013                       w Dzienniku Ustaw 2013 poz.460.Jest też na stronie PZŻ.  

06.04.2013. Nowe rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa będzie zamieszczone po podpisaniu i opublikowaniu. Do tej pory ukazało się kilka wersji między którymi były znaczne różnice.         Poczekajmy więc do  ostatecznej oficjalnej i zatwierdzonej wersji.

 

 

INFORMACJA BIURA PZŻ ZWIĄZANA Z UTRATĄ WAŻNOŚCI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE UPRAWIANIA ŻEGLARSTWA.

       Biuro Polskiego Związku Żeglarskiego uprzejmie informuje, że 15 października br. z mocy zapisu art.91 ustawy o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami)  traci ważność rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr105, poz. 712 z późniejszymi zmianami.
W związku z tym Biuro PZŻ nie będzie wydawało patentów na podstawie dokumentacji egzaminacyjnych datowanych po 15 października 2012 r. Komunikat ten dotyczy również składania  wniosków o wydanie patentów na podstawie odbytych rejsów stażowych.

    

   Komunikaty UŻŚ     - www.waw.uzs.gov.pl 

                                                      Komunikat                                                        
Urzędy Żeglugi Śródlądowej kontrolują jachty żaglowe i motorowe w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz               upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków" (Dz. U. Nr 216, poz. 1423). Rozporządzenie zostało wydane w oparciu o art. 34j ustawy o żegludze śródlądowej.

     Nie dotyczy ono jachtów morskich czasowo przebywających na wodach śródlądowych, zarejestrowanych w polskim rejestrze jachtów morskich (posiadających rejestrację POL). 
 Wymagane wyposażenie JACHTÓW ŻAGLOWYCH na wodach śródlądowych:          
 1) Środki ratunkowe – pasy ratunkowe, kamizelki ratunkowe oraz koła ratunkowe „spełniające wymagania przepisów technicznych upoważnionych podmiotów odpowiednich norm krajowych lub międzynarodowych" (cytat  z          rozporządzenia MI). Zdaniem PZŻ KAMIZELKI RATUNKOWE powinny być wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą UE o środkach ochrony indywidualnej i posiadać znak zgodności „CE". Środki asekuracyjne o poziomie użytkowania 50 nie spełniają wymagań dla  kamizelek ratunkowych. Liczba indywidualnych środków ratunkowych powinna odpowiadać liczbie osób na jachcie;
2) Koła ratunkowe 1 sztuka;
3) Gaśnice proszkowe o masie 2 kg na jachtach o długości kadłuba ; 

           do 10 m  1 gaśnica;

           powyżej 10 m do  15 m  2 gaśnice;

           powyżej 15 m do 20 m  3 gaśnice.
4) Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;
5) Bosak 1 sztuka;
6) Apteczka pierwszej pomocy. 
Ponadto kontrolujący sprawdzają czy jacht posiada oznakowanie zgodne z • 2.02 „Przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych" (załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych – Dz. U.         z 2003 r. Nr 212, poz. 2072).
Zgodnie z tymi przepisami jacht powinien być oznaczony: – numerem rejestracyjnym, gdy nie ma obowiązku rejestracji   to –  nazwą jachtu lub –  nazwiskiem i miejscem zamieszkania właściciela. Znaki powinny być widoczne na zewnątrz jachtu. Wysokość liter co najmniej 10 cm. Jeżeli jacht nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę przedsiębiorstwa, klubu lub nazwisko właściciela , do którego należy jacht. Nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela jachtu umieszcza się na widocznym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz jachtu.
Funkcjonariusze UŻŚ, za brak oznakowania jachtu oraz braki w wyposażeniu jachtu karzą grzywną w       wysokości nawet do 300 – 500,- zł.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008

DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07-04-2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

    • 12.   Łączność radiotelefoniczna

12.1  Dla śródlądowych dróg wodnych wymienionych w • 1, ustala się do stosowania następujące kanały radiowe  z morskiego pasma VHF:

       1)   kanał 08 o częstotliwości 156,400 MHz – do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej;

       2) kanał 09 o częstotliwości 156,450 MHz – do prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego oraz do przekazywania informacji,wynikających ze stosowania przepisów żeglugowych lub doraźnych zaleceń Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;

      3) kanał 17 o częstotliwości 156,850 MHz – do prowadzenia łączności związanej  z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

                                                                                                     D Y R E K T O R

                                                                                          Urzędu Żeglugi Śródlądowej

                                                                                                           w Warszawie    

                                                                                                    Bogdan Maślanka

 PRAWO 

  Ustawy i rozporządzenia dotyczące żeglarstwa w Polsce - http://www.pya.org.pl/prawo

 Meteo  

Podstawowa wiedza o meteo - www.cumulus.wroc.pl

Serwisy

Aktualna pogoda na polskich akwenach – program Pogoda 1.61

Aktualne prognozy żeglarskie  

 http://pogodadlazeglarzy.pl

http://www.zagle.pogodynka.pl/index.php/aktprogno    + przelicznik  prędkości wiatru                            

 http://pogoda.wp.pl/dla_zeglarzy.html 

http://www.yr.no/  - bardzo dobra

Burze na terenie Polski i Europy - http://www.blitzortung.org   

Tabelka serwisów i programów - wysyłam na maila.

Programy meteo                                                 

Płatne 

NaviWeather

http://www.navsim.pl/recreational/naviweather.html

Expedition

www.predictwind.com

 Clearpoint

https://subscribe.clearpointweather.com/subscribe.aspx

Free

NaviWeather

http://www.navsim.pl/recreational/naviweather.html

Expedition

www.predictwind.com

zygrib

 http://www.zygrib.org/index.php?page=download#section_windows

  Nawigacja

      Mapy Geoportal -  http://maps.geoportal.gov.pl/webclient 

  Locja

Wielkie Jeziora Mazurskie

                                                            System Sygnalizacji Ostrzegawczej

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/gorne_menu-szlaki_zeglowne-system_sygnalizacji_ostrzegawczej.html

Na stronie znajduje się pełny opis działania,miejsca ustawienia masztów oraz mapka z zasięgiem widzialności sygnałów. Mapkę o większej rozdzielczości wysyłam na maila.

      Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon oprócz Kanału Niegocińskiego wynosi- 1,2 m                a na pozostałych jeziorach- 2,2 m.

                Kanał Niegociński - głębokość tranzytowa 0,6 m                              

TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 

Kanał Giżycki (Łuczański)

Od 28 kwietnia do 6 maja i od 1 czerwca do 16 września most będzie otwierany dla ruchu wodnego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

08.10 - 08.30

10.35 - 11.00

12.30 - 13. 00

13.45 - 14.45

15.50 - 17.20

18.30 - 19.00

4. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane,a most będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny z obsługą mostu: 0 606 951 722, 087 428 12 56

Od 1 kwietnia 2010r. obsługa mostu obrotowego zostanie wyposażona w radiotelefon, który będzie pracował na 9 kanale pasma morskiego 156,450 MHz.

Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowej pieczęci, będącej potwierdzeniem obecności na moście obrotowym w Giżycku.Stempel dostępny jest u kierownika przeprawy.

         Śluzy

   Godziny otwarcia:

Śluza Guzianka

   Maj          07.00- 19.00

   Czerwiec 07.00- 20.00

   Lipiec      07.00- 21.00

   Sierpień  07.00- 21.00

   Wrzesień 07.00- 19.00

Śluza Karwik

Czerwiec 07.00- 19.00

Sierpień  07.00- 20.00

Wrzesień 07.00- 18.00

Śluza Przerwanki

czynna cały sezon 09.00- 17.00

     Opłaty

Za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych,za każdy obiekt pływający:

– w godzinach od 0700 do 1600 - 6,46 zł

– w godzinach od 1600 do 0700 - 12,92 zł

     Ciekawe linki na WJM

        Czartery -  http://www.mjacht.pl

         Informacje - http://mazury.info.pl
 

     Inne akweny i szlaki żeglarskie – Wisła,Zegrze-WJM,Żuławy-Iława,Warta,Odra. Posiadam bogaty zbiór map i innych pomocy nawigacyjnych.Zapytania proszę przesyłać na mój adres e-mailowy.

 Klasy ,regaty

1.      Puchar Polski Jachtów Kabinowych  -  www.ppjk.pl

       Tabela wsp.Vp163 typów jachtów przesyłam na e-maila.

2.      Klasa Omega  -   http://klasaomega.pl 

3.   Klasa Micro - www.microclass.inf.pl

4.      Oblicz powierzchnię żagla – www.sailservice.pl/?id=10

 Rejsy,obozy

- klubowe

1. HKŻ Radomsko organizuje obozy żeglarskie w miejscowości Swornegacie(Bory Tucholskie).Więcej informacji na stronie Klubu - www.hkzradomsko.pl

- wolne koje

 Kamerki w portach

1.Bronisławów -  http://www.wodnikbronislawow.pl/wodnik

2.Giżycko Ekomarina - http://www.ekomarinagizycko.pl 

3.Piękna Góra/Sailor -  http://www.sailor.pl/kamera 

4.Mikołajki port - kamery.nocowanie.pl/kamera.php?id_kamery=1422

5.Ruciane Nida port - kamery.nocowanie.pl/kamera.php?id_kamery=1421

6.Wilkasy wirtualny plan - www.odzyskajzdrowie.eu/wilkasy/  


 Ciekawe linki :

1.Podstawowe wiadomości o meteo z atlasem chmur - http://www.cumulus.wroc.pl

2.Symulator żaglówki - praca sterem i grotem - http://www.thepirateking.com/ships/sail_simulator.htm

3.Informacja o portach i jachtach - http://www.porty24.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja Sliw.net