Szkolenia

Komisja Szkolenia PtOZŻ

 Prowadzi: kj,iż A. Kowalczyński   

 SZKOLENIA 2016 

 

 

1.Kurs na Stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa !!!

 Komisja szkolenia Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego organizuje kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa.

Uprawnienia

Osoba posiadająca stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do:

a) prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

b) pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień.

Warunki dopuszczenia do szkolenia

Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
b) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c) posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,
d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia,
e) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Zajęcia odbywać się będą w porcie jachtowym „MARUŚ” w Smardzewicach. Rozpoczęcie kursu 02.09.2016r. O godzinie 10.00 Egzamin Państwowy odbędzie się w dniu 08.10.2016r.

Zajęcia odbywać się będą przez Cztery kolejne tygodnie kolejne tygodnie.

Terminy zajęć można ustalać indywidualnie.

Koszt kursu 800złotych. Wpłat należy dokonywać na konto PtOZZ.Numer w linku biuro.

Organizatorem kursu jest kol. kpt. iż Andrzej Kowalczyński tel. 509-293-509

Wszystkich chętnych zapraszamy !!!     

 

2.KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA !!!

Komisja szkolenia Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego organizuje kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ

 Uprawnienia

Osoba posiadająca stopień Instruktora Żeglarstwa posiada następujące uprawnienia:

a) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie

b) pełnienienia funksji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie do posiadanego stopnia włącznie

c) potwierdzania odbywanego szkolenia na stopnie żeglarskie oraz wystawiania opinii osobom prowadzącm szkolenia żeglarskie

d) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka, lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia

e) pełnienia funkcjii KWŻ lub instruktora na kursach na stopień Miż PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ

f) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnień Miż i IŻ PZŻ oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopnień Miż PZŻ 

Warunki dopuszczenia do szkolenia 

a) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

b) posiada stopnień co najmniej sternika jachtowego

c) posiada stopień conajmniej sternika motorowodnego

d) posiada udokumentowany staż instruktorski w postaci co najmniej trzech pozytywnym opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni) 

Zajęcia odbywać się będą w porcie jachtowym "MARUŚ" w Smardzewicach. Rozpoczęcie kursu 02.09.2016r. o godzinie 10.00 Egzamin Państwowy odbędzie się w dniu 08.10.2016r.

Zajęcia odbywać się będą przez cztery kolejne tygodnie.

Terminy zajęc można ustalać indywidualnie.

Koszt Kursu 900złotych. 

Należy wpłacać na konto PtOZZ. Numer rachunku w linku biuro.

Organizatorem kursu jest kol. kpt. iż Andrzej Kowalczyński tel. 509-293-509 

Wszystkich chętnych zapraszamy !!!

 


 

 

 

Realizacja Sliw.net