Prezydium okręgowego kolegium sędziów PtOZŻ i ŁOZŻ

Skład Kolegium Sędziów:

Łysakowski Wacław - Przewodniczący OKS
Kurzyk Michał - Z-ca Przewodniczącego OKS
Rosiński Ryszard - Sekretarz 
Daniel Anna - członek kolegium 
 

Realizacja Sliw.net