XVII Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy PtOZŻ - sprawozdanie

ptozż logoSprawozdanie Zarzadu Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za kadencję 2010-2014 r

 001002003004005006007008009010011012013014015

 

Realizacja Sliw.net