XVII Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy PtOZŻ

ptoz logo
Zarząd
 Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego informuje,że 30.03 2014 r. odbędzie się XVII Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy  Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
 
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją oraz wybranie delegatów z  Klubów zrzeszonych  w PtOZŻ  na w/w Sejmik wg przesłanego rozdzielnika.
 
Sejmik odbędzie się dnia 30 marca 2014 r. w lokalu „WODNIK” ul. PCK 8 Tomaszów Maz..
Początek obrad godz.10.00
Drugi termin godz. 10.15
 
001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg
 

Realizacja Sliw.net