Plebiscyt Rejs Roku 2013

 

REJS ROKURegulamin na rozstrzygnięcie plebiscytu „Rejs Roku”  2013

                                                                       §1                                                                      

Organizatorami plebiscytu są:  Piotrkowski O.Z.Ż, Jacht Klub „Abordaż”                 

 i Jacht Klub „Elektron”                 

                                                                       §2

W skład kapituły do rozstrzygnięcia plebiscytu wchodzą:

Prezes Pt.O.Z.Ż, Komandor J.K.”Elektron” oraz Komandor J.K „Abordaż”.

                                                                        § 3

Plebiscyt dotyczy organizatorów rejsów klubowych i prywatnych mających adres zamieszkania na terenie objętych jurysdykcją Pt.O.Z.Ż.

                                                                        § 4

Zgłoszenia do plebiscytu „Rejs Roku” przyjmują do dnia 31 stycznia 2013 roku drogą elektroniczną  Komandorzy Klubów:     „Abordaż”      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

  i „Elektron”  Wlodzimierz.Chybinski@elb> .pl

 W zgłoszeniu należy podać: termin i trasę rejsu-nazwisko kapitana – ilość członków załogi i przebytych mil morskich.

                                                                       § 5

Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na „Balu żeglarza” w dniu 1 marca 2014 roku organizowanego przez kluby żeglarskie: ”Abordaż” i   „Elektron”  oraz Piotrkowski O.Z.Ż.  

                                                                      

                                                                      § 6

Za pierwsze trzy miejsca przyznawane będą okolicznościowe statuetki.

Za pozostałe miejsca, kapituła może  przyznać stosowne  wyróżnienia.

                                                                      § 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

  

Komandor Jacht Klubu „Elektron”                             Komandor Jacht klubu „Abordaż”

Włodzimierz Chybiński                                                               Leszek Kacprzyk

                                                                       

                                               

                                                     Prezes    Pt .O.Z.Ż.        

                

                                                      Marian Kowalczyk

 

 

Realizacja Sliw.net